330x110
 

Sığortaçılar hansı hallarda uçot apara bilər?

14.06.2019,10:11


14 İyun, Fineko/abc. Sığortaçılar və brokerlər barədə Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun Ümumi Müddəalarında bir sıra bəndlər yer alıb.

Həmin bəndlərdə qeyd olunur ki, sığortaçılar və brokerlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə statistika və mühasibat uçotu aparır və hesabatlar verirlər. Sığortaçının uçot sənədləri və maliyyə hesabatları, onun filiallarının əməliyyatlarını və maliyyə vəziyyətini birlikdə əks etdirilməlidir. Rüblük və ya illik hesabat zamanı, sığortaçının filiallarının hesabatlarını nəzərə almaqla ümumiləşdirilmiş münasibət balansı və maliyyə nəticələri barədə hesabat təqdim edir.

Həmçinin bu Qanundan irəli gələn sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti barədə hesabatların və digər məlumatın tərtib edilməsi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi qaydası normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir.