330x100
 

Azərbaycanın aparıcı sığorta şirkəti 2017-ci ilin maliyyə hesabatını ictimaiyyətə açıqlayıb

02.04.2018,15:29


Azərbaycanın aparıcı sığorta şirkətlərindən olan “Azsığorta” ASC 2017-ci ilin maliyyə hesabatını ictimaiyyətə açıqlayıb. Hesabata əsasən 2017-ci ildə şirkət könüllü və icbari sığorta növləri üzrə ümumilikdə 25 318 070manat sığorta haqqı toplayıb ki, buda 2016-cı ilin göstəricisindən 10% və ya 2,4 milyon manat çoxdur. İnvestisiya və digər gəlirləri daxil olmaqla “Azsığorta”-nın keçən il üzrə ümumi gəlirlərinin həcmi 31 325 091 manat təşkil etmişdir.

Keçən ilin əsas əməliyyat gəlirlərinin 24 956 986 manatı birbaşa sığorta üzrə sığorta haqlarının, 361 083 manatı təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqlarının, 545 077 manatı sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə, 118 565 manatı isə təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komisyon muzdların payına düşür. 

İcbari sığorta növləri üzrə yığımın həcmi 18 636 350manat təşkil etmişdir ki, bu göstərici keçən illə müqayisədə 12% çoxdur. Könüllü sığorta növləri üzrə toplanmış sığorta haqlarının həcmi 6 681 719 manat olub ki, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 6% çoxdur.

Şirkətin 2017-ci ildə hesablanmış sığorta və təkrarsığorta ödənişləri9 096 708 manat təşkil etmişdir ki, buda 2016-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə 17% çoxdur. Ödənişlərin 7 132 315 manatı icbari sığorta növləri üzrə (2016-cı ilin nəticələri ilə müqayisədə 21% artım), 1 964 392 manatı isə könüllü sığorta növləri üzrə (2016-cı ilin göstəricisindən 6% çox) olmuşdur.

“Qlobal iqtisadi böhranla bağlı baş verən proseslər fəaliyyətimizə mənfi təsir etməmişdir. Əksinə hökumətimizin səmərəli iqtisadi siyasəti nəticəsində inkişaf üçün yeni imkanlar yaranmışdır. 2017-ci il bizim və ümumilikdə sığorta bazarı  üçün çoxlu çağırışlar ili oldu. Biz spesifik iqtisadi konyuktura fonunda bir sıra cəsarətli qərarlar verdik ki, bunları şirkətimizin yeni – 3 illik biznes strategiyasında əks etdirmişik. Yeni strategiyamıza uyğun olaraq biz Azərbaycanın ən innovativ və texnoloji sığorta şirkəti olmağı hədəfləyirik. Məhz buna görə, keçən il gəlirlərimizin bir hissəsini yeni proqram təminatlarına və innovasiyalara yönəltdik. Bundan başqa  biz maliyyə dayanıqlığımızı gücləndirmək və requlyatorun tələblərinə tam cavab vermək üçün ehtiyatlarımızı daha da artırdıq. Məhz bu faktorlarda öz növbəsində bizim xərclərimizin artmasına və keçən ilin nəticələrinə görə, zərərin yaranmasına səbəb oldu. Lakin onu qeyd edim ki, birdəfəlik xərclərimiz müvəqqəti olaraq artsa da, qəbul etdiyimiz biznes strategiya dicitallaşma vasitəsilə əməliyyat xərclərinin azalmasına və gələcəkdə mənfəətimizin artmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bir sözlə, bütün bunlar gələcək üçün yatırım idi” – deyə, “Azsığorta” ASC İdarə Heyətinin Sədri Anar Talıbov bildirib.

2017-ci ildə şirkət yeni ofisə köçməklə yanaşı bir sıra sosial layihələr həyata keçirib.

İl ərzində şirkətin aktivlərinin həcmi 1 milyon manata yaxın artaraq 2017-ci ilin sonuna 61 milyon manat təşkil etmişdir.

Ölkənin öndə gedən sığorta şirkətlərindən olan “Azsığorta” 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir.

Açar sözlər: Azsigorta