Saadat Bektashi appointed chairman of NAR Supreme Court

17:33 - 28.02.2023


February 28, Fineko/abc.az. Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order appointing the chairman of the Supreme Court of the Nakhchivan Autonomous Republic.

ABC.AZ reports that Saadat Bektashi was appointed the chairman of the NAR Supreme Court.