Azerbaijan reports growth on property insurance premiums

15:45 - 26.09.2023


September 26, Fineko/abc.az. Azerbaijan has recorded growth on property insurance premiums.

ABC.AZ reports that premiums on this type of insurance for Jan-Aug 2023 amounted to AZN 143.26 million (AZN 22,386 or 18.5% more versus Jan-Aug 2022 – AZN 120.87 million).

Other news