330x110
 

“Ekspert RA”: ABB - Moskva Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırır

26.02.2019,13:17


26 fevral, Fineko/abc.az. “Ekspert RA” reytinq agentliyi ABB-Moskva bankının kredit qabiliyyətinin reytinqini ruB + səviyyəsində təsdiqləmişdir.

Şirkətin  məlumatında deyilir ki,  bankın reytinqi, onun generasiyaya  aşağı qabiliyyəti olmaqla, capital üzrə yüksək ehtiyat, bazar mövqelərinin və korporativ idarəetmənin mühafizəkar qiymətləndirilməsi, aktivlərin məqbul keyfiyyəti, eləcə də adekvat likvidlik mövqeyi səbəbindən irəli gəlir.

“Bazar mövqelərinin zəif qiymətləndirilməsi bankın 2018-ci ildə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla bağlıdır və Rusiya Federasiyasında biznesin bağlanması üzrə əsas strukturun planları ilə əlaqədar  aktivlərin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması (ümumi aktivlər 2018-ci ildə 42% azalmışdır) ilə bağlıdır. 1 yanvar tarixi vəziyyətində kredit təşkilatı Rusiya Federasiyasının bank sistemində 194-cü yeri tutur, lakin bankın aktivlərinin həcmi onun bazar mövqeyini xarakterizə etmir, çünki onun aktivlərinin təxminən 84%-i "ABB" ASC-nin qısamüddətli banklararası kreditlərinə düşür. Bu baxımdan, bank, biznesin və fəaliyyət istiqamətləri üzrə əməliyyat gəlirlərinin  aşağı diversifikasiyası ilə xarakterizə olunur”, - məlumatda belə deyilir.

Məlumatda deyilir ki, bankın kapitalın adekvatlığı, itkilərin absorbsiyası buferinin əhəmiyyətli ölçüsü ilə, çox yüksək səviyyədə saxlanılır. Bank, aşağı gəlirlilik və xalis faiz marjasının son dərəcə aşağı səviyyəsi (2018-ci ildə 0,6%) ilə xarakterizə olunur. Bundan əlavə, son yeddi rübdə, bank, fəaliyyətin təmin edilməsi ilə  bağlı xərcləri xalis faiz və komisyon gəlirlərlə ödəmir və bu, agentlik tərəfindən mənfi qiymətləndirilir.

Bankın zəif fəaliyyəti əsas bankda yerləşdirilən qısamüddətli banklararası kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin aşağı olması ilə əlaqədardır.

“Bankın aktivlərinin 80%-dən çoxu əsas banka verilmiş qısamüddətli banklararası kreditlər hesabına saxlanılır, bunun 50%-i ehtiyat hesablanmışdır. Ana bankın öhdəliklərinin könüllü şəkildə restrukturizasiyası və balans hesabatından problemli kreditlərin verilməsinin müvəffəqiyyətli olması “ABB” ASC-yə maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün imkan yaradır. Buna baxmayaraq, bank tərəfindən yaradılan mühafizəkar ehtiyat bank və bank qrupunun təsdiq edilmiş inkişaf strategiyasının olmaması ilə bağlı olanlar da daxil olmaqla, ABB ASC-nin davamlı artan kredit risklərini əks etdirir”, - məlumatda belə deyilir.

Həmçinin deyilir ki, bankın maliyyələşdirilməsi üçün əsas, xüsusi kapitaldan və əsas bankdan cəlb edilmiş vəsaitlər çıxış edir. Bankın maliyyələşdirmə xərclərini və Rusiya Federasiyasının fəaliyyətinin tədricən dayandırılması səbəbindən,  2018-ci il ərzində  passivlərin bazar mənbələri əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Beləliklə,əhalinin, 2017-ci ilin sonunda bankın passivlərinin yarıdan çox hissəsini təşkil edən əmanətləri 2018-ci il ərzində 98% azalıb. Bankın likvidlilik normativləri əhəmiyyətli ehtiyatla birlikdə qanunla tələb olunan minimumları aşır; Yüksək likvidli aktivlərin və cəlb edilmiş vəsaitlərin nisbəti adekvat  səviyyədədir.

"Korporativ idarəetmə və strateji planlaşdırmanın keyfiyyətinin mühafizəkar qiymətləndirilməsi ABB-nin Rusiyada biznesin inkişafı və ümumilikdə bank qrupunun inkişafı üçün təsdiq edilmiş strategiyanın olmaması ilə bağlıdır.

Eyni zamanda, agentlik 2019-cu ildə yeni bank qrupunun inkişaf strategiyasının təsdiqlənməsindən sonra həyata keçiriləcək Bank ABB-Moskva (MMC) biznes modelini dəyişdirmək planlarını nəzərə almışdır, lakin bu məlumat hazırda bank reytinqinin yekun nəticəsinə neytral təsir göstərir. Bankın "ABB-Moskva" (MMC) əməliyyatlarının hazırkı strukturu əsas bankın idarəetmə qərarlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyini bildirir və bu göstəricinin konservativ qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır”, - məlumatda belə deyilir.