330x100
 

Инновационный центр IBA выбрал лучших из 99 стартап проектов

24.07.2020,17:16


24  iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ölkəmizdə startap ekosisteminin inkişafına kömək məqsədilə yaratdığı IBA İnnovasiya Mərkəzinin ilk inkubasiya proqramına qəbul başa çatıb. Proqrama ümumən 99 layihə təqdim edilib. İlkin seçim prosesindən sonra onlardan 48-i ikinci mərhələyə keçib. 48 layihə arasından isə proqramın məqsədlərinə ən çox uyğun gələn 12 layihə seçilib.

Proqrama təqdim edilən layihələrin mühüm hissəsi, FinTech-lə yanaşı, əsasən HR platformaları, taksi və  kuryer xidmətləri, CRM, xidmətlərin mərkəzləşdirilməsi, təhlükəsizlik sistemləri və s. məsələlərlə bağlı olub. Layihə ideyalarının 75%-i ilkin, 25%-i isə inkişaf etdirilmiş səviyyədə təqdim olunub.

Layihələri yekun mərhələyə keçən 47 komanda üzvünün 15 nəfəri (32%) qadın, 32 nəfəri (68%) kişidir. Seçilmiş komandalardan 2-i xarici ölkələri təmsil edən üzvlərdən təşkil olunub. Komandalar sırasında bankın martın əvvəlində reallaşdırdığı 1-ci IBA Regional Hakatonunda iştirak edərək uğur qazanmış bir neçə komanda da var.

Seçim prosesi layihələrin Azərbaycan Beynəlxalq Bankının biznes məqsədlərinə uyğunluğu, inkubasiya mərhələsində olması, komandanın hazırlıq səviyyəsi, layihənin böyümə potensialı, bazara hazırlıq vəziyyəti, innovativliyi, kreativliyi və s. bu kimi meyarlar əsasında aparılıb.

Seçilmiş 12 startap layihəsindən 5-i birbaşa Bankın fəaliyyəti ilə bağlı olan ödənişlər, QR həlləri, mikro-biznes, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlıdır. Digər ideyalar isə bilavasitə bankçılıq sahəsinə aid olmasa da, FinTech sahəsinə inteqrasiya potensialına malikdir. İnkubasiya proqramı zamanı startap komandalarına treninq və mentorluq dəstəyi göstəriləcək. Startapların inkubasiyası və məhsulların inkişafı üzrə beynəlxalq təcrübəli xarici tərəfdaşlar təlim və mentorluq məsələsində Mərkəzə dəstək verəcək. Yekunda isə Demo Day keçiriləcək və layihələr qiymətləndiriləcək.

Proqram haqqında daha ətraflı məlumatları buradan əldə etmək olar.

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının yaratdığı IBA İnnovasiya Mərkəzinin əsas üstünlükləri seçilən ideyalara investisiya qoyulması, komandalar üçün sırf bankçılıq sahəsində lazımi infrastrukturun təmin edilməsi, bankın məlumat sisteminə inteqrasiya (OpenAPI) imkanının yaradılması, maliyyə resurslarına əlçatanlıq, ən mühümü isə innovativ həllər üçün real tələbin formalaşdırılmasıdır.

Müasir dövlət bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının məhsul və xidmətləri barədə məlumatları bankın 37 filial və 39 şöbəsindən, www.ibar.az internet səhifəsindən, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin rəsmi Facebook səhifəsindən əldə etmək olar.

24 июля, Fineko/abc.az. Завершился прием в первую инкубационную программу Инновационного центра IBA, созданного Международным Банком Азербайджана для содействия развитию экосистемы стартапов в нашей стране. Всего было представлено 99 проектов. После первичного отбора 48 из них перешли во второй этап. Из 48 проектов было отобрано 12 проектов, которые наиболее соответствовали целям программы.

Значимая часть проектов, представленных в рамках программы, наряду с FinTech, охватывает такие направления как HR-платформы, такси и курьерские службы, CRM, централизацию услуг, системы безопасности и т.д. 75% идей проектов были представлены на раннем этапе формирования и 25% на более развитой стадии.

Из 47 членов команд, проекты которых успешно прошли отбор, 15 (32%) составляют женщины и 32 (68%) мужчины. Две из избранных команд состоят из членов, представляющих зарубежные страны. Некоторые команды, успешно принявшие участие в 1-м Региональном Хакатоне IBA, организованным со стороны банка, также вошли в список команд.

Процесс отбора проектов был основан в соответствии с такими критериями, как бизнес цели Международного Банка Азербайджана, стадия инкубации, готовность команды, потенциал роста, готовность рынка, инновативность, креативность и т.д.

Из 12 избранных стартап проектов, 5 напрямую связаны с платежами, QR-решениями, микробизнесом, деятельностью малого и среднего бизнеса, непосредственно связанной с деятельностью Банка. Остальные идеи, хотя и не связанны напрямую с банковской деятельностью, потенциально могут быть интегрированы в FinTech экосистему. Программа инкубации обеспечит поддержку обучения и менторства для команд. Опытные международные партнеры по инкубации стартапов и разработке продуктов также будут оказывать поддержку Центру в их обучении и наставничестве. В конце программы будет проведен Демо День, где все проекты будут оценены.

Более подробную информацию о программе можно найти здесь.

Основными преимуществами Инновационного центра IBA, созданного Международным Банком Азербайджана, являются инвестиции в отдельные идеи, предоставление командам необходимой инфраструктуры в области банковской деятельности, интеграция в банковскую информационную систему (OpenAPI), доступ к финансовым ресурсам и, что самое важное, создание реального спроса на инновационные решения.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.