Azərbaycan İnsan Resursları Assosiasiyası yaradılıb

01.03.2019,18:15


1 mart, Fineko/abc.az. İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən müasir nəzəri biliklərə və yerli təcrübəyə malik yüksək ixtisaslı peşəkarların təşəbbüsü, dövlət və özəl biznes sektorunun dəstəyi və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qərarı ilə Azərbaycan İnsan Resursları Assosiasiyası (AİRA) yaradılmışdır. AİRA-nın əsas məqsədlərindən biri insan kapitalının bütün səviyyələrdə və istiqamətlərdə inkişaf etdirilməsi, həmçinin innovativ və səmərəli  şəkildə elmi əsaslandırılmış metodlarla istifadə olunmasıdır. Həmçinin AİRA insan resurslarının strateji baxımdan yönləndirilməsi, bu sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə və ümumilikdə karyerasını qurmağı planlaşdıran şəxslərə dəstək olunması məqsədi ilə yaradılmışdır.

 AİRA-nın əsas hədəfi milli İnsan Resuslarının İdarə Edilməsi standartlarının müəyyən olunması və biznesdə çevik idarəetmə sistemlərinin qurulmasına töhfələr verməkdir. Assosiasiya insan resurslarının idarə olunması üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcud tendensiyaları nəzərə almaqla elmi məlumatlara və araşdırmaya əsaslanan, beynəlxalq təcrübədə sınaqdan çıxmış (best practices) prosedur və praktikalarda faydalanacaqdır.

 AİRA insan kapitalının formalaşdırılmasında, inkişaf etdirilməsində və idarə olunmasında iştirak edən bütün maraqlı tərəflərin sıx əməkdaşlığını ehtiva edərək bu tərəfdaşlığın Azərbaycan iqtisadiyyatına və cəmiyyətinə dəyərlər qatacağına əmindir.

Açar sözlər: AİRA